بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - بلوار نلسون ماندلا - نبش آرش غربی - ساختمان سپهر آفریقا - شماره 113 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران - بلوار نلسون ماندلا - نبش آرش غربی - ساختمان سپهر آفریقا - شماره 113 021-42358 فاطمه بیاتی مشعوف