اطلاعات لحظه‌ای: 1398/10/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,210 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,191 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/28
کل خالص ارزش دارائی ها 30,570,284,286,267 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,191 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,191 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,210 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,000,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

الهام خواجه نصيري، سيدعلي سيدخسروشاهي، ميثم اصوليان

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت