اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/11
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,167 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,147 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/11
کل خالص ارزش دارائی ها 40,587,309,293,395 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,147 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,147 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,167 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,999,999,999

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

الهام خواجه نصيري، سيدعلي سيدخسروشاهي، ميثم اصوليان

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت