بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,054 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,039 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/28
کل خالص ارزش دارائی ها 20,077,464,269,472 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,039 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,039 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,054 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,000,000,000

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

الهام خواجه نصيري، سيدعلي سيدخسروشاهي، مائده پوربهرامي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها